Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować POLAMI DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Na Zakolu Wisły, 30-729 Kraków, polami@polami.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przedstawionego w Załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jednak warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas rzeczy z powrotem. Zwrotu płatności dokonamy wg Państwa dyspozycji przekazem pieniężnym na adres pod który zostały dostarczone zwracane rzeczy lub na wskazane przez Państwa konto bankowe.

Proszę odesłać nam zakupione rzeczy na adres POLAMI DEKOR Sp. z o.o., ul. Na Zakolu Wisły, 30-729 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: POLAMI DEKOR  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Na Zakolu Wisły 4, 30-729 Kraków,
adres e-mail: polami@polami.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy: ……………………………………

– Data odbioru rzeczy: ………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):………………………………

– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………

– Data: …………………………………